From: Bora Stankovic [mailto:boras38@gmail.com]

Boro,
Informacija o akciji pošumljavanja je da je u nedelju 7. novembra 9 vernika
islamskog verskog odbora „Medina“ iz Bora pošlo na pošumljavanje svojim
automobilima. Bilo ih je ispred džamije više ali je nedostajalo jedno
vozilo. Posađeno je oko 550 sadnica odnosno sve preostale sadnice kojima
koren nije bio zaštićen. Nismo imali ni  terensko vozilo šumske uprave pa
smo hranu nosili na ruke od planinarskog doma do radilišta.

Sve u svemu:
Ukupno je u 4 dana zasađeno 4.200 sadnica sa ukupno 96 direktnih učesnika u akciji pošumljavanja. Iz gimnazije „Bora Stanković“ je ukupno učestvovalo 20 učenika, iz ekonomsko tehničke škole 10 učenika, iz mašinsko elektrotehničke škole 12 učenika, iz tehničke škole 26 učenika, 6 članova društva „Soko“, 9 vernika islamskog verskog odbora „Medina“, 13 članova UG „Crni vrh 45“ a nekoliko planinara i mladih istraživača su pomagali u spremanju hrane za učesnike akcije pošumljavanja u Planinarskom domu na Stolu.
Hvala JP „Srbija šume“ odnosno ŠG“ Timočke šume“, sa kojim imamo potpisan
Memorandum o saradnji, odnosno Šumskoj upravi opštine Bor što su bili svesni njihove društvene odgovornosti kao Javno preduzeće pa su nam ukazali poverenje i poverili nam posao pošumljavanja površine 2 ha na planini Stol.
Teren za pošumljavanje je bio veoma težak zbog velikog nagiba terena pa je
to veoma otežavalo posao a i slabiji odziv učenika u odnosu na broj
prijavljenih je dovelo do toga da se umesto 5.000 zasadimo samo 4.200
sadnice.
Bitno je da napomenemo da je prošlo 21 godina od poslednjih radnih akcija u
bivšoj Jugoslaviji a da naše udruženje, koje nastavlja tradiciju
dobrovoljnih omladinskih radnih akcija, pokušava da ponovo oživi dobrovoljne ili volonterske radne akcije i da je za godinu dana postojanja i rada uspelo da napravi značajan pomak u stvaranju potrebe i navike kod mladih ljudi da rade volonterski. Mlade ljude sada naše udruženje jedino poziva i okuplja da dobrovoljno rade ali ih moramo i stimulisati nekim nagradama srazmerno uslovima današnjeg života. Mnogo je bolje da srednjoškolci sa nama volonterski rade na poslovima od interesa za opštinu nego da budu nezainteresovani, nemotivisani i prepušteni dejstvu ulice.
Pozdrav,
Živorad Žika Mitić