„IZVORSKA VODA by TOŠO“…

tamoiovde-logo

Pod(sećanje)

Između Sirogojna i Rožanstva u udolini pored puta nalazi se ova zanimljiva flaša-česma. Na etiketi: „Izvorska voda iz flaše“.

Šteta što je u vreme mog nailaska  flaša bila „prazna“- te ne otpih maker gutljaj vode sa ovog izvora.
Tamo bejah i žedan ostah, meseca septembra 2010.

Bora* S

____________________________________________________________

MOJE VREME U SIROGOJNU…

TAMOiOVDE__________________________________________________________________

Sirogojno se skriva u predivnim predelima zlatiborskim. Krivudavim asfaltnim putem, posle skretanja desno sa puta Užice – Zlatibor, kod mesta  Ljubiš, nakon četrdesetak minuta vožnje stigao sam u centar sela. Parking širok, okolo prodavnice, kafići, tezge sa izloženim suvenirima i čuvenim džemperima od vune ovaca sa Zlatibora. Na malom uzvišenju  dominira crkva sv. Petra i Pavla.

Od centra mesta , krećući se šljunkovitom stazom nakon stotinak metara, dolazim do ulazne  kapije Muzeja na otvorenom “ Staro selo ”. U predivno uređenom ambijentalnom prostoru smešteno je 40 objekata različitih namena, prikupljenih sa čitavog prostora Zlatibora,  sa ciljem da se zaštite i sačuvaju a posetiocima prikaže način i kultura življenja predaka na ovim prostorima. Objekti su svrstani u 2 kategorije:

Muzeološku postavku čine: kuća, zgrada- kačar, mlekar, pekara, ambar, kačara, mišana, staja, kovačnica, kućer, pojilo,… a objekti nove namene su: stolarska i obrazovna radionica, dvorana, letnja pozornica, prodavnica, krčma, konaci….

Nakon obilaska Starog sela, izazvan lepotom i asortimanom, svratio sam do jednog od štandova sa čuvenim džemperima iz  Sirogojna.

Ljubazna pletilja zlatnih ruku, ponudila me kafom i odabrala  jedan po mojoj meri.

Tekst i foto :  Bora Stanković