U RITMU VETRA…

TAMOiOVDE_____________________________________________________________________

Promeniću svet do kraja pesme
Igraću pijani ples u ritmu vetra
Pustiću sunce da topi ljubav
Između sveta, daleko od nas
Došao sam da te nosim
Da se ne bojiš
Da ne govoriš, nema me
Da zatvoriš oči
Da ne zaboraviš reč po reč

Došao sam da te nosim
U kuće mojih predaka
Da ti pričam da noći nema
Da odustaneš
Da želja je glad je vatra
Promeniću jezik, pokret, telo
Govoriću reci tuđe pesme
Došao sam da ti kažem, čuvaj me
Tvoj korak je moje ime, čuvaj me…