JEDAN OD MOGUĆIH POGLEDA NA SVET…

TAMOiOVDE_______________________________________________________________________________________________

 Žabac na listu.

 

Nekuda gleda, malo

 

drukčije no ja.

 

Vladimir Stanković