USTAJEM SAD I IDEM…

TAMOiOVDE_____________________________________________________________

Čak u Tibet živi lama,

Nema tata, nema mama.

Nema žena, nema deca,

Jok mu treba Streptomeca.

Nema sapun, nema plakar,

ne zna najlon, ne zna bakar.

Nema šlager, nema rok,

ne zna Presli, Bitls jok.

Nema desni, nema zubi,

ne zna pasta pa u tubi.

Voli seče kad se brije,

baš ga kosa briga nije.

Ne zna šljoka kao neko,

nema bonton, pije mleko.

Ne zna šta je klozmetika,

nema kola da se slika.

Nema štampa i te stvari,

nepotrošač to je stari.

Taj sebičnjak samo drema,

nema pojam ni šta nema.

Zato, zarez, kažem svim,

idem nađem družim s njim.

Ogden Neš