BOG&BATINA BLUES…

TAMOiOVDE_______________________________________________________________________________________

Mama, na ovom svetu više nema nevinih,

Trideset srebrnjaka za jednog je skupo mama,

Mama pored ovoliko duša već prodanih,

prodaće i tvoje čedo usput, o mama, mama!

 

 

Iz drame Bog& batina blues autora Saše Stojanović