PRETPRAZNIČNE ŽURKE ZAPOSLENIH…

RONDO NEZAPOSLENIH

Ne bude li drva ko sekao,

pekar hleb neće peći.

Ne bude li hleb ko pekao, pomreće drvoseče.

Pomru li drvoseče,

za koga će se peći?

A ako se hleb ne peče,

drvo se neće seći.

B.Breht