KRAVA IZ OPREZA KRAVE SE KLONI…

TAMOiOVDE_______________________________________________________________________________________

 SVETE KRAVE

Dok svaka trpi svoje uže
i svaka svoj nož iznad glave
samo su one izvan muže –
Nedodirljive, svete krave

 Vrijeme je zlo i nesigurno
mnoga će zauvijek iza brave
krava iz opreza krave se kloni
sigurne su jedino svete krave

 Nikada ništa nisu dale
a svi se klanjaju, svi ih slave
samo ih kolju gladne oči
dok gradom gaze svete krave

 A mi koje smo davale rogove i papke
i koje su vukli za rep i za vime
nas će na panjeve i na kuke
kao obične krave, anonimne

 A mi koje smo smjerno vukle kola
i davale putem mlijeka i mesa
nas već polako klanici vode
dok svete krave dižu u nebesa

A. Dedić