TREBALO BI…

TAMOiOVDE_____________________________________________________________________

Kada su prodata ili kada se vode na pijacu,

telad onda treba natraške izvoditi iz štale, tako

da njihove majke ne žale kada ih gledaju kako

ODLAZE.

Ž.Prever