AKO STE…VI STE OUT…

TAMOiOVDE_______________________________________________________________________________________

Obaveze. Obaveze. Obaveze. Postizanje nametnutih nam i samozadatih ciljeva u poslovnom i privatnom životu. Trka sa minutima, satima, danima (uh, samo da se završi ili prođe ovaj ili onaj dan…). Praćenje trendova. Svet oko nas. Pogled preko ramena, iliti osvrtanje. Takmičenje. Borba za sve i svašta.

Sve to činimo. Da što pre (do)stignemo.

To i takvo činjenje uvede nas u stres.  On, taj, postao je naš stalni pratioc-poput senke. A onda plaćamo cenu. Kolika je i kakva, najčešće nismo svesni. A ako to i shvatimo, najćešče kasno bude.

Doduše ima onih koji tvrde, da, ako nisi u stresu – nešto bogme tu nije u redu.

 Stres je jednostavno IN. On je obavezna komponenta savremenog života i savršenog imidža! Nego, šta vi mislite!

Ukoliko ste zadovoljni, staloženi, opušteni, iskreni, ispoljavate lepe emocije, sa vama nešto nije u redu. Definitivno.

Vi ste neuspešni. Vi ste relikt vremena prošlog.  Demode. Vi ste  OUT!

Zaostali ste. Predali se i izgubili bitku.  Koju?

Osluškivanjem sebe sama, opažanjem, slušanjem osoba iz bliže i dalje okoline, čitanjem  “ispovesti” na blogovima koje posećujem, dođoh do zaključka (ooo, mudrog li mene!).

Totalno je narušen princip jednostavnosti života!

 Setih jedne interesantne priče koju sam negde pročitao i zabeležio. Nisam siguran hoće li biti od neke koristi Tamo, ali u svakom slučaju, kako bi rekao Lane Gutović- “ne može da škodi”.

A da.

Evo, ostavljam priču. Ovde. Nastavite sa čitanjem