PRIRODNJAČKI MUZEJ U BEOGRADU…

TAMOiOVDE______________________________________________________________________________

O PRIRODNJAČKOM MUZEJU / ABOUT  NATURAL HYSTORY MUSEUM

  Prirodnjački muzej je, posle Narodnog muzeja i Narodne biblioteke, treća značajna kulturna institucija u Srbiji.

Osnovan je krajem 19. veka.

Danas ima preko 110 bioloških i geoloških zbirki, jednu od najstarijih i najbogatijih biblioteka na Balkanu i preko 1.500.000 primeraka. Spada u najznačajnije prirodnjačke muzeje u jugoistočnoj Evropi.

Zbirke se nalaze u muzejskim zgradama u Njegoševoj ulici, a izložbe Muzeja održavaju se u Galeriji na Malom Kalemegdanu. Veoma su posećene i prilagođene kako odraslima tako i mladima, kao i osobama sa posebnim potrebama.

 Tekst i fotografija / Text & Photo: Tatjana Milić Babić

____________________________________________________________________________________________