MLADI EKOLOZI U KAMPANJI „MJESEC PLANETE ZEMLJE“…

TAMOiOVDE______________________________________________________________________________________

Povodom kampanje „Mjesec planete zemlje“ Društvo mladih ekologa Nikšić je 08.05. realizovalo akciju pošumljavanja planine Vojnik.

Akcija se realizovala na lokaciji Podi ispod Prlovite glavice. Pomenuta lokacija nam je predložena od strane nikšićke sekcije „Uprave za šume Crne Gore“. Tom prilikom naši aktivisti su posadili 70 stabala tisovine visine od 40 do 70 cm. 

Tisovina posjeduje izuzetnu čvrstinu i žilavost kao i otpornost na truljenje. Tisovinu ne napadaju insekti. Kod nas je tisovina poznata kao sretno ili čak i sveto drvo.

Za ovu akciju sadnice je iz svog rasadnika donirao naš član Vladan Perunović. Zbog velikog interesovanja i poziva prema našoj kancelariji jedan broj sadnica smo poklonili i građanima koji žele da oplemene svoje životno okruženje sa ovom biljkom.

Ovom akcijom želimo skrenuti pažnju na ugroženost planine Vojnik od bespravne i nekontrolisane sječe šume koja traje već duži niz godina.

Prekomjerna eksploatacija šumskog prekrivača za sobom može da vuče i dalekosežnije posledice.

U konkretnom slučaju planine Vojnik treba eksploataciju šume pažljivo raditi i zbog izvora rijeke Zete gdje se nalazi i glavna kaptaža za snabdijevanje Nikšića vodom za piće. Zbog toga i mnoštvo drugih razloga jako je bitno očuvati bidiverzitet na planini Vojnik.

S obzirom da se ova akcija pokazala uspješnom, sledeću akciju pošumljavanja planine Vojnik i podjele sadnica gradjanima planiramo organizovati na jesen.

Miodrag Karadžić
Društvo mladih ekologa Nikšić

U KANJONU NEVIDIO, PODNO DURMITORA…

tamoiovde-logo

Kanjon Nevidio je dio Male Komarnice koja izvire u podnožju južnog dijela Durmitora tačnije u Dobrom Dolu.

Ponirući prolazi između Boljskih greda (2091m.n.v) i Lojanika (2091m.n.v) da bi se ponovo pojavila u pitomoj rečnoj dolini kao stalna rijeka.

Komarnica izvire iz Poljane Komarske. Ona teče između Boljskih i Komarskih Greda, zatim kroz selo Komarnicu, pa ulazi u kanjon Nevidio, i poslije kanjona se sastaje sa Bukovicom, teče kroz novi kanjon i spaja se kod Božura sa rječicom Sinjac i grade Pivu.

Kanjon Nevidio koga “NIKO NIJE VIDIO” do avgusta 1965. godine kada su ga osvojili planinari nikšićkog “Javorka”, dugačak je 4,5km, a na mjestima širok 2 do 3m, izuzetna je turistička atrakcija.

Visina kanjona je do 300 m, a na zaravnima sa obadvije strane kanjona su dva najstarija drobnjačka sela Pošćenje i Duži.

Ukupna dužina rijeke je 48km.

Ljepotu ovog kraja čini selo Pošćenje sa dva lednička jezera, periodični vodopad Skakavica koji sa sedamdesetak metara visoke stijene rasipa vodu Grabovice koja se uliva u Komarnicu.

Prvi dodir sa Nevidiom zasjenjuje neopisivom ljepotom, neobičnom i čudnom na koju čovjek nije navikao. Veći dio kanjona se nalazi u vječitoj sjenci.

Zbog okomitih stijena sunčevi zraci ne mogu da dopru do dna. Na strmim i nepristupačnim stijenama vladaju surovi uslovi za vegetaciju tako da se za kanjon može reći da je dragulj surove prirode koji je ujedno raj i pakao.

Širina kanjona na pojedinim mjestima je manja od jednog metra. Pojedini djelovi kanjona prolaze se samo uz pomoć alpinističke opreme.

 Društvo mladih ekologa Nikšić

***

Evo mi  OVDE dragih gostiju iz Nikšića.

Sa velikim zadovoljstvom objavljujem dostavljene mi materijale i raduje me da  ih mogu podeliti sa Vama.

Posebno zahvaljujem Miodragu  Karadziću za izvanrednu pokazanu ažurnost.