IZMEĐU ODAKLE I KUDA…

TAMOiOVDE________________________________________________________________________________________

PROMENA TOČKA

Sedim kraj druma.

Šofer menja točak.

Nije mi se sviđalo odakle dolazim.

Neće mi se sviđati kuda odlazim.

Zašto promenu točka

Posmatram sa nestrpljenjem?

B.Breht

Foto: A.Shahmiri