PUT SRCA…

tamoiovde-logo

Kažem ti da je uzaludno traćiti život na put koji nema srca…

– Ali kako znaš kad neki put nema srca, don Huane?

– Svako bi to znao. Nevolja je u tome što niko ne postavlja to pitanje, a kad čovek najzad uvidi da je pošao putem bez srca, tad je taj put spreman da ga ubije. U to vreme veoma mali broj ljudi može da zastane i razmisli, pa da nastavi put.

Na koji način treba da postavim to pitanje, don Huane?

– Samo ga postavi.

Karlos Kastaneda, Učenje Don Huana

____________________________________________________________________________________________________