ODAKLE SI DOŠAO I KUDA ODLAZIŠ…

TAMOiOVDE___________________________________________________________________________________

Odakle si došao?
– Niotkud. Ja sam odavde.
– Каko to da te nikad nisam sreo?
– Nisam izlazio.
– Bio si bolestan?
– Ne, bio sam zdrav.
– Pa, zašto nisi izlazio?
– Pa zato. Zato što sam bio zdrav.
– А sada, zašto si sada izašao?
– Razboleo sam se. Sad sam kao i svi drugi. Niko me neće primetiti.
– Šta bi se desilo da te primete?
– Proglasili bi me za zdravog.
– Je li to rđavo?
– Kako gde. U bolesnom svetu, svakako.
– I šta bi sa tobom radili??
– Lečili bi me dok se ne bih i ja razboleo.
– Аli ti si već bolestan, zar nisi?
– Оd svoje bolesti, da, samo oni hoće da bolujem od njihove…

Borislav Pekić