SASVIM (NE)IZVESNO…

TAMOiOVDE________________________________________________________________________________

KAD KAMEN KAŽE

Kad kamen kaže da će pasti na zemlju

ako ga zavitlaš u vazduh,

veruj mu.

Kad voda kaže da ćeš se ukvasiti

ako uđeš u vodu,

veruj joj.

Kad ti žena piše da će doći,

ne veruj joj.

Tu ne dejstvuje nijedna prirodna sila.

B. Breht

PRETPRAZNIČNE ŽURKE ZAPOSLENIH…

RONDO NEZAPOSLENIH

Ne bude li drva ko sekao,

pekar hleb neće peći.

Ne bude li hleb ko pekao, pomreće drvoseče.

Pomru li drvoseče,

za koga će se peći?

A ako se hleb ne peče,

drvo se neće seći.

B.Breht